De Kleine Blonde Dood Samenvattingen Het onderwerp van de tekst is in het begin de relatie tussen Boudewijn en zijn vader en later zijn zoontje Micky. Ik vind het beide wel interessante onderwerpen, maar als het over zijn vader gaat, vind ik het soms een beetje saai. Dat is vaak hetzelfde. Ik vind dat de schrijver het onderwerp goed uitwerkt. Hij vertelt alles op een manier zodat je helemaal in het verhaal opgaat, omdat hij het vertelt zo als hij het meemaakt.

Ik denk wel eens na over de onderwerpen oorlog en het overlijden van een kind, en door dit boek zijn mijn gedachten daarover niet veranderd. Gebeurtenissen. Ik denk dat de belangrijkste gebeurtenissen zijn de woedeaanvallen van Boudewijns vader, dat Boudewijn in een psychiatrisch ziekenhuis komt en later in een gewoon ziekenhuis. En later in het verhaal dat Boudewijn een zoontje krijgt, dat Boudewijns vader overlijdt en dat daarna Boudewijns zoontje overlijdt. De gebeurtenissen zijn allemaal goed gedetailleerd en duidelijk beschreven, heel uitgebreid. De gebeurtenissen worden allemaal door de hoofdpersoon zelf verteld, dus de gedachten en gevoelens van de hoofdpersoon spelen denk ik een even grote rol als de gebeurtenissen want het gaat allemaal over hetzelfde en is dus ook wel even belangrijk.

We will write a custom essay sample on

De Kleine Blonde Dood specifically for you

for only $13.90/page

Order Now

De gebeurtenis die de meeste indruk op mij heeft gemaakt is wanneer Micky overlijdt in het ziekenhuis. Dat vond ik zo zielig, dat Boudewijn zelf moest beslissen of Micky bleef leven of niet, heel ontroerend. De hoofdpersoon van dit verhaal is Boudewijn en andere belangrijke personen zijn vader Rainer (als Boudewijn het over zijn jeugd heeft) en zijn zoontje Micky (als hij het over de tijd vlak voor Mickys dood heeft). Rainer is de vader van Boudewijn, Micky is het zoontje van Boudewijn. De belangrijkste gebeurtenissen zijn in het begin de woedeaanvallen van Boudewijns vader, dat Boudewijn in een psychiatrisch ziekenhuis wordt opgenomen en daarna blindedarmontsteking krijgt. En later dat zijn vader doodgaat en dat Micky van de trap valt en in het ziekenhuis komt en doodgaat.

Door deze gebeurtenissen verandert het leven van Boudewijn heel erg. Doordat zijn vader zo verknipt is door de oorlog interesseert Boudewijn zich daar erg voor. En als zijn vader doodgaat en daarna Micky ook, vindt Boudewijn dat heel erg, en is hij heel verdrietig. De gebeurtenissen spelen zich eerst af in het ouderlijk huis van Boudewijn in Wassenaar een paar jaar na de oorlog en later in zijn nieuwe woonplaats Leiden en gedeeltelijk ook in Amsterdam. (15 tot 16 jaar na die tijd) Hoofdstuk 1 Boudewijn gaat voor het eerst op schoolreis . Hij heeft van zijn moeder 3 kwartjes gekregen zijn vader vindt dat veel te veel en pakt hem een kwartje af .

Ze willen met school naar de Duitse grens toe rijden en dan een paar stappen op Duitse bodem zetten . Van zijn vader mag Boudewijn niet op Duitse grond komen vanwege de oorlog die allang afgelopen is . Zijn vader is gek geworden in de oorlog . Hij doet allemaal rare dingen en met Bevrijdingsdag is het altijd ruzie in huis . Als ze met school bij de grens aankomen blijft Boudewijn bij de leraar .

Vlak daarna ziet hij een vlinder vliegen . Zijn vader is gek op vlinders .Het is een landkaartje . Boudewijn gaat achter de vlinder aan en vangt hem . Plots is hij in Duitsland terwijl dat niet mocht van zijn pa . Hij word terug naar de bus gebracht door douaniers . Zijn leraar is boos .

Als hij thuiskomt verteld hij zijn moeder wat hij gedaan heeft . Ze zegt dat hij niets moet zeggen tegen zijn vader . Als Boudewijn thuiskomt zegt hij tegen zijn dat hij een vlinder gevangen heeft . Zijn vader is blij met de vlinder .Dan verteld Boudewijn zijn vader dat de vlinder in Duitsland gevangen is . Zijn vader begint te vloeken en te tieren .

De vlinder valt in duizend stukjes op de grond . Een week later praat Boudewijn's vader pas weer tegen Boudewijn . Hoofdstuk 2 15 jaar na het schoolreisje maakt Boudewijn met zijn zoon een reis naar Artis De zoon is 5 jaar en heet Mickey .Boudewijn is Homo maar heeft een zoon samen met Mieke een 15jaar oudere vrouw . In Artis stelt Mickey heel vragen waar Boudewijn geen antwoord op heeft . Mickey eet die dag veel te veel .

Als Boudewijn die avond samen met Mickey naar het Caf gaat mo.